Kirkkovaltuusto

Kuhmon seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, joka valitaan yleisillä vaaleilla neljän vuoden välein. Viimeisimmät vaalit käytiin marraskuussa 2018. Kirkkovaltuuston koko määräytyy seurakunnan jäsenmäärän perusteella. Kuhmon seurakunnan kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on valtuuston kokouksessa läsnäolovelvollisuus.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto päätä käsitellä asiaa suljettuna.

Kirkkovaltuusto hyväksyy mm. seurakunnan talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen. Kirkkovaltuusto perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkovaltuusto kokoontuu kolmesta neljään kertaan vuodessa.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2019-2022

Maija Inget, kirkkovaltuuston puheenjohtaja 2021-2022

Tuomas Kettunen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 2019-2020

Martti Hannikainen

Tauno Harinen

Pentti Heikura

Niina Huotari

Sanna Huotari

Martti Huusko

Aino Jaakkola

Lauri Komulainen

Anita Korhonen

Irma Kovalainen

Mauri Kuula

Heimo Kärnä

Alli Lipsonen

Eine Lundberg

Liisa Malinen

Maire Malinen

Jaakko Mikkola

Rauha Määttä

Elisa Oinas-Panuma

Antti Sallinen

Aimo Tervamäki

Kuhmon seurakunnan strategia

Ota yhteyttä

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Suvantotie 30
88900 KUHMO
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Seilosentie 464
88900 KUHMO