Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on seurakunnan toimielin, jonka tehtävänä on valmistella asiat kirkkovaltuustolle ja hoitaa käytännön asioita. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston. Kirkkoneuvostossa on 11 jäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

Jäsenet:

Riikka Pääkkönen, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja     

Mauri Kuula, varapuheenjohtaja

Tauno Harinen

Niina Huotari

Liisa Malinen

Martti Huusko

Lauri Komulainen

Anita Korhonen

Eine Lundberg 

Rauha Määttä 

Aimo Tervamäki