Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on seurakunnan toimielin, jonka tehtävänä on valmistella asiat kirkkovaltuustolle ja hoitaa käytännön asioita. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston. Kirkkoneuvostossa on 11 jäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

Jäsenet:

Riikka Pääkkönen, kirkkoherra, puheenjohtaja     

Arto Appelgrén, varapuheenjohtaja

Niina Huotari

Lauri Komulainen

Seija Lukkarinen

Jouko Malinen

Maire Malinen 

Rauha Määttä 

Matti-Jussi Pollari