Virkatodistus, sukuselvitys ja sukututkimus

Virkatodistuksen ja sukuselvityksen voi tilata puhelimitse 08 617 2371, kirjeellä, sähköpostilla, käymällä henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa tai netin kautta tästä linkistä https://lomakkeet.evl.fi/kuhmon-seurakunta/virkatodistus.

Virkatodistusta ja sukuselvitystä tilattaessa tarvitsemme seuraavat tiedot henkilöstä, josta todistus tilataan:
sukunimi ja etunimi, henkilötunnus tai syntymäaika, syntymäpaikka, muuttoaika seurakuntaan tai seurakunnasta (jos muuttoja), todistuksen käyttötarkoitus ja kappalemäärä. Lisäksi tilaajan tiedot: sukunimi ja etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka sekä puhelinnumero.

Virkatodistus henkilökohtaisilla tiedoilla (elää todistus) toimitetaan heti, sukuselvityksen toimitusaika on yleensä noin yksi viikko.

Katso tästä virkatodistusten hinnat.

Virkatodistus ja sukuselvitys

Virkatodistus, ns. elää-todistus on todistus elossa olevasta ev.lut. kirkon jäsenestä. Tällaista todistusta voi tarvita esim. pankkia varten.
Käyttötarkoituksesta riippuen todistukseen merkitään perushenkilötiedot myös puolisosta ja/tai lapsista ja/tai vanhemmista. Virkatodistus on suomenkielinen, mutta tarvittaessa virkatodistuksen (ei sukuselvitys) saa monikielisenä (suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska).

Sukuselvitysmuotoista virkatodistusta varten tiedot kerätään eri lähteistä ja niistä kirjoitetaan manuaalisesti todistus tietokoneella. Toimitusaika vaihtelee päivästä reiluun viikkoon. Vainajan sukuselvitystä tarvitaan perunkirjoitusta varten ja kuolinpesän asioiden hoitoon. Sukuselvitykset täytyy olla 15 ikävuodesta lähtien. Sukuselvitykseen tulevat vainajan henkilö- ja muuttotiedot, avioliitto- ja puolisotiedot ja tiedot lapsista. Jos henkilöllä ei ole lapsia, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset.

Sukuselvitys on tilattava erikseen kaikista niistä seurakunnista, joissa henkilö on 15 vuotta täytettyään ollut kirjoilla (siltä ajalta kuin hän on siellä ollut kirjoilla). Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys siltä ajalta maistraatista.

Huom! Mikäli sukuselvityksessä on henkilön kohdalla maininta elää, hänestä ei tarvita erillistä virkatodistusta. Lisätietoja sukuselvityksistä saa kirkkoherranvirastosta.

Todistuksen tilaaminen

allaolevalla tilauskaavakkeella postitse/sähköpostilla tai vapaamuotoisesti sähköpostilla. Kerro vapaamuotoisessa sähköpostissa päähenkilön etunimet, sukunimet, syntymäaika ja -paikka. Sukuselvitystä tilattaessa myös tulomuutto- ja/tai lähtömuuttoaika.
Huom! Älä lähetä tietoturvasyistä henkilötunnuksia sähköpostissa, ainostaan syntymäajat. Lisäksi tilaajan nimi, osoite ja puhelinnumero. Kerro myös todistuksen käyttötarkoitus, esim. perunkirjoitus, perinnöstä luopuminen, lainhuuto. Lähetä tilaus sähköpostiosoitteseen:

Tässä tulostettava tilauskaavake täytettäväksi ja postitettavaksi. Huom! Lomake on tallennettava ensin omalle koneelle, jotta siihen voi kirjoittaa tietoja.

Lähetä tilaus
Sähköpostilla: kuhmo.seurakunta@evl.fi

Postitse: Kuhmon seurakunta, Kirkkoherranvirasto, Kirkkotie 6-8, 88900 KUHMO.