Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus. Kirkollisessa vihkimisessä aviopuolisot sitoutuvat toisiinsa Jumalan kasvojen edessä ja todistajien läsnäollessa. Samalla heille ja heidän liitolleen rukoillaan Jumalan siunausta.  Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että kihlakumppanit kuuluvat evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen muuhun kristilliseen kirkkokuntaan.

Mikäli pari on solminut avioliiton siviiliviranomaisten edessä, voidaan toimittaa avioliiton siunaaminen. Kyse ei ole silloin oikeudellisesta tapatumasta vaan keskiössä on Jumalan siunauksen pyytäminen. Avioliiton siunaus muistuttaa muodoltaan hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodoissa.

 

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton solmimista edeltää aina avioliiton esteiden tutkinta, vanhastaan ”avioliittoon kuuluttaminen”. Avioliiton esteet tutkitaan aluekeskusrekisterissä tai maistraatissa. Esteiden tutkinnan voi hoitaa sähköisesti täällä. Huomioi sähköisessä asioinnissa, että molempien osapuolten tulee täyttää oma lomakkeensa ja tunnistautua sivulle. Sähköisesti esteiden tutkintaa hakeneiden parien on pyydettävä todistus kotiin postitettuna ja esitettävä se vihkivälle papille hyvissä ajoin ennen vihkimistä (yleensä esimerkiksi toimituskeskustelun yhteydessä). Avioliittoon aikovien on ilmoitettava sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle samalla, kun he pyytävät tutkintaa. Tietoa sukunimen valinnasta löytyy tästä.

Esteiden tutkintaa tulee pyytää vähintään 7 vuorokautta ennen vihkimistä. Todistus on voimassa 4 kuukautta.


Kuulutukset voidaan lukea kirkossa sovittuna sunnuntaina jumalanpalveluksessa. Seurakunta liittää avioliittoon aikovat esirukoukseensa. Sähköisen asioinnin kautta esteiden tutkintapyynnön jättäneiden tarvitsee olla yhteydessä kirkkoherran virastoon vielä erikseen sopiakseen kuulutusten lukemisesta kirkossa. Tämä onnistuu esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen: kuhmo.seurakunta@evl.fi.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä ev.-lut. kirkon jäseniä tai toinen on rippikoulun käynyt ev.-lut. kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen kirkkokuntaan. Jos toinen vihittävistä kuuluu väestörekisteriin, vain siviilivihkiminen on mahdollinen. Siviiliviranomaisen edessä solmittu avioliitto voidaan siunata kirkollisesti.

Vihkiajan ja –paikan varaaminen

Vihkiminen voidaan toimittaa Kuhmon tai Lentiiran kirkossa, seurakuntakeskuksessa, tai muussa papin kanssa erikseen sovittavassa paikassa.

Tilavaraus kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Vihkimisaikoja Kuhmon kirkkoon voi varata tunnin välein ja viime vuosina erityisesti loppukesän lauantait ovat olleet suosittuja.

Kirkkoherranvirastosta voi tehdä varaukset Kuhmon kirkon ja seurakuntakeskuksen osalta ja Lentiiran kirkkoa koskevat varaukset tehdään kyseisen kirkon suntio-vahtimestarille.

Kirkkoja ja muita edellä mainittuja seurakunnan tiloja on mahdollisuus koristella juhlaa varten. Koristeltavaan vihkipaikkaan voi tutustua ennakkoon. Seurakunta huolehtii alttarin kukat ja kynttilät.

Vihkimisestä sovitaan papin ja kanttorin kanssa

Vihkimisestä sovitaan etukäteen papin kanssa. Tämä käy parhaiten ottamalla yhteyttä pappiin, joka halutaan vihkijäksi. Pappien yhteystiedot löydät täältä. Vihkikaava antaa vihkitoimituksen toteuttamiseen monenlaisia vaihtoehtoja. Vihkikaavan ja lisää tietoa vihkimiseen liittyen löydät sivun alareunassa olevasta linkkilistasta.

Vihkimiseen liittyvistä yksityiskohdista ja mahdollisesta vihkiharjoituksesta sovitaan vihkivän papin kanssa.

Kanttorin kanssa sovitaan häämarssiin ja muuhun vihkitilaisuudessa esitettävään musiikkiin liittyvistä asioista sekä mahdollisten harjoitusaikojen sopimisesta. Voit tiedustella vihkivältä papilta tai kirkkoherran virastosta, kuka kanttori kyseiseen vihkimiseen on varattu.

HÄÄYÖ -TAPAHTUMA 23.03.2023

Vihille vaivattomasti kauniissa kotikirkossa! Kuhmon kirkossa järjestetään Hääyö-tapahtuma 23.3.2023.

Helposti muistettavan hääpäivämäärän lisäksi tarjolla on mutkattomat hääjärjestelyt talon puolesta. Seurakunta tarjoaa kakkukahvit pienelle hääseurueelle ja potrettikuvan hääparille. Omakustanteisesti voi kysyä koko tilaisuuden kuvaamista. Myös avioliiton siunaamisen voi sopia kyseiselle illalle. Paikalle voi saapua ihan vain kaksistaankin, todistajat löytyvät järjestäjien taholta.

Muistattehan hoitaa esteiden tutkimisen vireille hyvissä ajoin ennen vihkipäivää.

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon, p. 08 6172 371, tai kuhmo.seurakunta@evl.fi. Ilmoittautuessasi kysymme toiveesi vihkiajasta, ajat klo 15 lähtien myöhäiseen iltaan saakka. Vahvistamme kihlaparien vihkiajat kun kaikki ilmoittautuneet ovat selvillä. Ilmoittautumiset 15.3. mennessä.

Lisätiedot Riikka-papilta, riikka.paakkonen@evl.fi.   

HÄÄYÖ tapahtuman mainoslogo, jossa sormukset ja teksti.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Haaveissa pienet häät?

Vihkiminen on juhlatilaisuus, jossa usein on koko suku läsnä. Avioliitto voidaan solmia myös pienesti, kuitenkin vihkitoimituksessa tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Todistajina voivat toimia myös seurakunnan työntekijät (kanttori, suntio) erikseen sovittaessa.