Virkatodistusmaksut

Päätöksen maksusta tekee Kirkkohallitus, jolle kirkkolain mukaan kuuluu päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän maksun määräämisestä.  Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävissä maksuissa pyritään noudattamaan maistraattien vastaavista asiakirjoista perimiä maksua.

Todistuksista perittävät maksut