Diakoniavastaanotto

to 27.2. kello 09.00

To 27.2. ei diakoniavastaanottoa.

To 27.2. ei diakoniavastaanottoa.


Diakonissa
(08) 617 237 51
Kirkkotie 6-8
88900 KUHMO