Kirkkovaltuusto

Kuhmon seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, joka valitaan yleisillä vaaleilla neljän vuoden välein. Seuraavan kerran seurakuntavaalit järjestetään syksyllä 2018. Kirkkovaltuuston koko määräytyy seurakunnan jäsenmäärän perusteella. Kuhmon seurakunnan kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on valtuuston kokouksessa läsnäolovelvollisuus.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto päätä käsitellä asiaa suljettuna.

Kirkkovaltuusto hyväksyy mm. seurakunnan talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen. Kirkkovaltuusto perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkovaltuusto kokoontuu kolmesta neljään kertaan vuodessa.

Kuhmon seurakunnan strategia

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Karhunpolku 5 G 49
88900 KUHMO
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Seilosentie 464
88900 KUHMO