Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on seurakunnan toimielin, jonka tehtävänä on valmistella asiat kirkkovaltuustolle ja hoitaa käytännön asioita. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston. Kirkkoneuvostossa on 11 jäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

Jäsenet:

Timo Suutari, kirkkoherra, puheenjohtaja     

Mauri Kuula, varapuheenjohtaja

Tauno Harinen

Eine Lundberg                                 

Maija-Liisa Luomaranta

Kalle Malinen

Irja Matero

Aune Mikkonen

Martti Määttä

Sirpa Pääkkönen

Matti Ryynänen

 

 

Seurakuntavaalit 2018

Ennakkoäänestys
6.–10.11.2018

Vaalipäivä
18.11.2018