Ristiäiset eli kaste

Kaste on kirkkomme sakramentti ja Jumalan lahja. Kasteessa ihminen otetaan Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi ja kristillisen kirkon jäseneksi omassa kotiseurakunnassaan. Kaste on liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky (Matt. 28:16-20).

Suurin osa suomalaisista kastetaan sylilapsina. Lapselle kaste on ensimmäinen oma juhla ja samalla se on koko perheen sekä suvun juhlatilaisuus. Kaste on ilon juhla, jossa kiitetään Jumalaa, elämän antajaa. Muut kirkolliset toimitukset; konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen perustuvat kasteeseen.

Kastetilaisuuden järjestäminen

Kaste toimitetaan yleensä kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Kastetoimitus voidaan järjestää kirkossa, seurakuntakeskuksessa, kotona tai muussa tilaisuuteen soveltuvassa paikassa. 

Kasteesta sovitaan etukäteen papin kanssa. Tämä käy parhaiten ottamalla yhteyttä siihen pappiin, joka halutaan kasteen toimittajaksi. Kirkkoherranvirastosta voit varata seurakuntakeskuksen, Kuhmon kirkonIkolan pappilan ja Lentiiran kirkon tiloja kastetilaisuutta varten.

Pappi sopii vanhempien kanssa ennen kastetilaisuutta järjestettävästä kastekeskustelusta, jossa käydään läpi kaikki kasteeseen ja sen toimittamiseen liittyvät käytännön asiat ja yksityiskohdat. Löydät linkin kastetoimituksen kaavaan alla olevasta linkkilistasta. Kastetoimituksen yksityiskohdat käydään läpi yhdessä kastepapin kanssa. 

 

Kastepuu kokoaa vuoden aikana kastetut

Kuhmon kirkossa rukoillaan Kuhmon seurakunnan jäseneksi kastetun lapsen puolesta kastetta seuraavan viikon sunnuntain jumalanpalveluksessa, joka alkaa klo 10. Tässä yhteydessä kirkossa sijaitsevaan kastepuuhun ripustetaan kastettavan lapsen nimellä varustettu puinen lintu. Kastetun vanhempia, kummeja tai muita läheisiä kutsutaan kirkkoon tuona sunnuntaina. Jumalanpalveluksessa uskontunnustuksen jälkeen lausutaan kastettujen nimet ja ojennetaan linnut perheille, jotka ripustavat itse linnun puuhun haluamalleen kohdalle. Tarvittaessa suntio tai muu avustaja ripustaa linnun. Kastepuu otettiin käyttöön seurakunnassamme ensimmäisenä adventtina 2017 ja sen täytyttyä tyhjennetään vuosittain marraskuussa, jolloin perheet saavat puisen linnun itselleen muistoksi. Kasteperheet kutsutaan vauvakirkkoon, jossa puu tyhjennetään. Jokainen kastettu saa oman lintunsa muistoksi.

Lisäksi kastettujen nimet julkaistaan vanhempien suostumuksella seuraavalla viikolla Kuhmolainen-lehdessä, Kainuun Sanomissa ja seurakunnan verkkosivuilla.

Kummit

Kastettavalla tulee olla kummeina vähintään kaksi konfirmoitua evankelis-luterilaisen kirkon jäsentä. Lisäksi kummeina voivat toimia myös muun lapsikasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai yhdyskuntaan kuuluva henkilöt. Kirkkoon kuulumaton ei voi toimia kummina, koska kummin tärkeimpänä tehtävänä on antaa lapselle kristillistä kasvatusta. Aiemmin kirkon jäsenenä ollut, kastettu ja konfirmoitu aikuinen voi liittyä uudelleen kirkkoon, jonka jälkeen hän voi toimia kummina. Kirkkoon liittyminen onnistuu esimerkiksi liitykirkkoon.fi–sivuston kautta. Linkin sivulle löydät alla olevasta linkkilistasta.


Aikuiskaste

Aikuiskaste toimitetaan silloin, kun aikaisemmin kastamaton aikuinen haluaa liittyä kirkon jäseneksi. Näin voi olla esimerkiksi rippikoulujen yhteydessä. Aikuiskastetta edeltää kasteopetus, joka tiedolliselta sisällöltään vastaan nuorten rippikoulua. Myös aikuiskasteessa tarvitaan kummit. 

Kastepöytä jossa kynttilä, kastemalja, raamattu ja punaisia tulppaaneja
Kirkon kuvapankki/ Maria Manelius

Muistilista kastejuhlaa järjestävälle:

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku