Ajasta iäisyyteen   Linkit: 
   Kirkkoherranvirasto
   Papit
   Paloniemen leirikeskus
   Kuhmon seurakuntakeskus
   Lentiiran seurakuntakoti
   Raamattu
   Virsikirja
    

 

"Minä olen ylösnousemus ja elämä.
Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin,
eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun,
ikinä kuole."
Joh.11:25-26

Läheinen ja rakas ihminen on poistunut keskuudestamme.
Surun keskellä tarvitsemme toistemme tukea ja rohkaisua.
Tärkeää on, ettei kukaan lähiomainen jää yksin surussaan.
Surun läpikäymiseen saa kuuntelu- ja keskusteluapua
seurakunnan papeilta, diakonian työntekijöiltä ja sururyhmistä.

Kristillisessä hautaan siunaamisessa vainaja saatetaan haudan
lepoon ja Jumalan haltuun. Vainajaa muistetaan, hänen
puolestaan rukoillaan, surevia tuetaan. Pyhässä kasteessa
ihminen on liitetty Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Yhteys kestää kuolemankin kohdatessa.

Surun varjostaessa arkea omaisten on jaksettava huolehtia hautajaisjärjestelyistä. Järjestelyjen hoitamisessa auttavat
hautaustoimisto ja seurakunnan työntekijät. Hautaan siunaaminen
toimitetaan yleensä 2 - 3 viikon kuluessa kuolemasta.


Muistilista:
• suruviesti läheisille
• hautauslupa (lääkäriltä todistus)
• papin, siunausajan ja -paikan sekä hautapaikan varaus seurakunnasta
• hautaustoimistossa asiointi 
• siunaustilaisuuden suunnittelu
  - papin tapaaminen
  - mahdollinen käsiohjelma (sisällöstä keskustellaan papin kanssa)
  - musiikki (kanttorin kanssa sovitaan)
• muistotilaisuuden suunnittelu
  - paikka
  - tarjoilu
  - tilaisuuden kulku
  - valokuva vainajasta, muistopöytä
• kuolinilmoitus lehteen, hautajaisiin kutsuminen
• kukkavihko
• suruliputus
• hautajaisten jälkeen
  - perunkirjoitus (virkatodistus perunkirjoitusta varten)
  - väliaikainen risti haudalle, muistomerkin hankinta
  - kiitoskirjeet (kiitoksen voi julkaista myös lehdessä)
• haudanhoitosopimus

Hautajaisvalmistelut
Kuoleman tapauksen sattuessa ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Kuhmossa Hautaustoimisto Vemino palvelee monissa käytännön asioissa, kuten arkun hankinnassa, arkkuun laittamisessa, vainajan kuljetuksissa sairaalasta siunauskappelille, siunaustilaisuuden järjestelyissä ja kukkalaitteiden hankinnassa sekä kuolinilmoituksen laatimisessa. Mikäli vainaja tuodaan muualta jonkun muun kuin paikallisen hautaustoimiston toimesta, on hyvä ottaa yhteys seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai haudankaivajaan. Kirkkoherranvirastossa sovitaan myös hautapaikasta ja vainajan katsomisesta.

Hautausta varten tarvitaan lääkärin antama kuolintodistus. Sairaalassa kuolleesta, lääkärin hoidossa olleesta henkilöstä, todistus valmistuu nopeammin, mutta ruumiinavaus voi viivästyttää todistuksen saamista.

Virallinen jäljennös kuolintodistuksesta menee suoraan rekisteriviranomaisille ja tätä kautta saadaan kuhmolaisista poisnukkuneista kuolintieto suoraan seurakuntaan. Mikäli vainaja ei ole Kuhmossa kirjoilla ja hänet haudataan Kuhmoon, siinä tapauksessa tarvitaan lupa hautaamiseen -todistus. Todistus toimitetaan kirkkoherranvirastoon ja polttohautauksessa myös krematorioon. Lähin krematorio on Kajaanin Paltaniemellä.

Siunauksesta sopiminen
Siunausaikaa ja -paikkaa koskevat järjestelyt sovitaan kirkkoherranvirastossa. Hautaustoimitusta varten tarvitaan pappi, kanttori sekä paikka muistotilaisuutta varten. Virastossa sovitaan myös sanomakellojen soitosta sekä kiitoksen lukemisesta jumalanpalveluksessa.

Hautajaisia järjestetään arkipäivisin. Siunausajat ovat klo 10, 12 ja 14. Siunauspaikkana voi olla kirkko, kappeli tai haudalla siunaus. Seurakunta huolehtii kappeliin alttarikukat ja kynttilät.

Pappi toimittaa hautaan siunaamisen. Siunauksen toimittava pappi sopii omaisten kanssa ajan, jolloin keskustellaan vainajasta, hautaan siunaamisesta ja muistotilaisuudesta. Keskustelussa papilta voi kysyä kaikesta hautaukseen ja suruun liittyvistä asioista.

Kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset sitä pyytävät eikä kirkolliselle hautaan siunaamiselle ole esteitä. Kirkollista hautaan siunausta ei toimiteta, jos vainaja on eläessään ilmaissut kielteisen kantansa.Siunaaminen
Sopiva saapumisaika kappelille on noin 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Kappelin ovet avataan saattovieraille kaksi tuntia ennen tilaisuuden alkua. Vainajan katsominen tapahtuu säilytystiloissa ja toivomuksena on, että arkku voitaisiin siirtää saliin noin 15 min. ennen tilaisuuden alkua. Arkku asetetaan kappelissa toimitusta varten niin, että vainajan pääpuoli on alttariin päin. Lähiomaisten paikka on salin etuosassa, oikealla puolella.

Hautaustoimituksen kuvaaminen on sallittua ainoastaan omaisten luvalla ja siunauksen toimittajan ohjeiden mukaisesti. Kappelissa on laitteisto siunaustilaisuuden taltioimista varten.

Siunaustilaisuus sisältää urkumusiikkia, virsiä, raamatuntekstejä, rukousta, papin puheen ja siunaamissanat. Siunaamisen yhteydessä pappi laskee hiekkaa arkun kannelle ja lausuu siunaamissanat. Siunauksen toimittamisessa seurakunnissa ja papeilla on erilaisia käytäntöjä. Hautajaiskeskustelussa sovitaan siunaustilaisuuden tarkempi ohjelma. Evl:n sivuille on ohessa linkki, josta löytyy siunaustilaisuuden ohjelma. Omaisten ohjelmasta ja sen toteuttamiskohdasta sovitaan papin kanssa.

Arkun siirtämiseen kappelista tarvitaan yleensä kuusi kantajaa. Hautausmaan alueella suoritettavaa kuljetusta varten on käytettävissä saattovaunu. Omaiset sopivat ennen siunaustilaisuutta kantajista ja heidän järjestyksestään. Perinteisen tavan mukaan vainajalle läheisimmät kantajat asettuvat arkun pääpuoleen, toisin sanoen takimmaisiksi.

Lähiomaiset voivat heittää hautaan hiekkaa tai kukkia. He ikään kuin aloittavat haudan peittämisen. Haudan päälle asetetaan hautakate, jolle kukat lasketaan. Jos omaiset tahtovat itse peittää haudan, siitä on sovittava kirkkoherranvirastossa etukäteen.

Haudalla omaiset laskevat ensin omat kukkalaitteensa ja sen jälkeen muut hautajaisvieraat. Lopuksi voidaan veisata virsi. Haudalla joku omaisista esittää kutsun muistotilaisuuteen.

Muistotilaisuus
Hautaan siunaamisen jälkeen voidaan järjestää muistotilaisuus seurakunnan tiloissa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Muistotilaisuuspaikkaan asetetaan pienelle pöydälle vainajan valokuva, kukkia ja palava kynttilä. Muistotilaisuuden ohjelma muodostuu, musiikista, virsistä, lyhyistä puheista, adressien lukemisesta sekä tarjoilusta.

Seurakunnan tiloja muistotilaisuutta varten ovat seurakuntakeskuksen sali, Paloniemen leirikeskus ja Lentiiran seurakuntakoti. Yhteystiedot löytyvät tämän sivuston linkeistä.Hautapaikka
Seurakuntakeskuksessa, kirkkoherranvirastossa hoidetaan kaikki hautaamiseen ja hautapaikkoihin sekä haudan kunnostukseen ja hoitoon liittyvät asiat. Kirkkoherranvirastossa sovitaan myös rintamatunnukseen, havutukseen ja vainajan näyttöön liittyvät asiat. Lisäksi omaisille kerrotaan seurakunnan käytäntö haudan peitosta ja hautaukseen liittyvien toimenpiteiden hinnoista.

Hautauksenvalvoja sopii omaisten kanssa siunauskappelissa tai haudalla tapahtuvaan hautaansiunaamiseen ja hautaukseen liittyvät tapahtumat ja yksityiskohdat.

Uusien hautapaikkojen lunastukset ja mahdolliset hautapaikkojen näytöt sovitaan kirkkoherranvirastossa. Hautapaikkojen näytöt hoitaa haudankaivaja. Yksityiskohtaiset tiedot  haudan peittämisestä ja hauta-alueen kunnostuksen aikataulusta antaa haudankaivaja. Uudet haudat luovutetaan 30 vuoden määräajaksi ja koskemattomuusaika on 20 vuotta.

Mikäli kyseessä on aiemmin lunastettu hautapaikka, tulisi hautapaikan hallintaoikeuden, ajan ja hautapaikan osoittava hautakirja toimittaa hautausmaan toimistoon asianmukaisia merkintöjä varten.

Uurnahautaus
Vainaja siunataan yleensä arkussa, jonka jälkeen hänet viedään tuhkattavaksi. Uurnahautaus on yleistymässä vuosi vuodelta. Uurna tai pelkkä tuhka voidaan kätkeä sukuhautaan, uurnahautaan tai muistolehtoon.

Muistolehto on hautausmaalla oleva alue, johon voidaan laskea tuhkauurna tai pelkkä tuhka. Vainajan nimilaatta kiinnitetään yhteiseen muistopaateen. Uurnanlaskun suorittaa seurakunta ilman omaisten läsnäoloa.

Haudanhoito kuuluu kirkkolain mukaan hautaoikeuden haltijalle. Omaiset voivat hoitaa hautaa itse tai antaa sen seurakunnan hoidettavaksi. Hautojen hoitoon ja kaikista hautausmaahan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon ma-pe klo 9.00 – 14.00.


 
Hautajaisten jälkeen
Yleensä hautajaisten jälkeisenä sunnuntaina jumalanpalveluksessa luetaan hautaan siunattujen nimet sekä rukoillaan heidän ja omaisten puolesta. Omaisille postitetaan kahden viikon kuluessa hautauksesta uusien hautojen hautakirjat sekä hautaukseen ja tilojen vuokraamiseen liittyvät laskut. Siunaustilaisuus tallennetaan DVD-levylle ja se toimitetaan omaisille.

Seurakunta toimittaa hautauksen jälkeen uusille hautapaikoille puuristin, josta selviää vainajan nimi ja hautapaikkatiedot.

Seurakunnan talouspäällikkö opastaa muistomerkkiasioissa ja hän hyväksyy myös muistomerkkisuunnitelmat.

Muistokynttilöitä ei saa asettaa hautakatteelle syttymisvaaran takia. Kukkalaitteet poistetaan seurakunnan toimesta 14 päivän kuluttua, mikäli omaiset eivät ole niitä aiemmin poistaneet.

Papit ja diakoniatyöntekijät voivat käydä keskusteluja omaisten kanssa myös hautaamisen jälkeen. Noin neljän kuukauden kuluessa lähiomainen saa kutsun seurakunnan järjestämään surevien omaisten iltaan. Illan aikana keskustellaan menetykseen liittyvistä kysymyksistä. Pyhäinpäivänä järjestetään vainajien muistopäivän iltakirkko, jossa luetaan viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden nimet ja sytytetään jokaiselle muistokynttilä. Surun ja kuoleman keskellä toisen ihmisen tuki, läheisyys ja rukous auttavat jaksamaan elämässä eteenpäin.