Avioliittoon vihkiminen
vihkikuva_me-kuva.ks.jpg


Yhteystiedot:
Kuhmon kirkkoherranvirasto
Kirkkotie 6 - 8
88900 KUHMO

puh. (08) 6172 371
 


 Linkit:  
 Papit
 Kuhmon kirkko
 Lentiiran kirkko
 Seurakuntakeskus
 Paloniemen leirikeskus
 Virsikirja
 Avioliittoon vihkimisen kaava
 

   
Muistilista:

  • avioliiton esteiden tutkinta,
  • esteettömyystodistus
     vihkijälle
  • papin, kanttorin ja vihkipaikan
     varaaminen
  • kahden todistajan pyytäminen
  • vihkisormus
  • päätös sukunimestä
  • virsien ja musiikin valinta
  • toimituskeskustelu 
  • vihkiraamatun noutaminen
  • kirkossa kuuluttaminen

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä.
Rakkaus ei kadehdi, ei kersku,
ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti,
ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu,
ei muistele kärsimäänsä pahaa,
ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa.
Kaiken se kestää, kaikessa uskoo,
kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.
Rakkaus ei koskaan katoa.
1. Kor 13:1

Kristillisen uskomme mukaan Jumala on asettanut avioliiton. Avioliitto on perheen perusta. Pappi vahvistaa liiton, johon pari on sitoutunut keskinäisellä lupauksella. Kristillinen avioliitto solmitaan Jumalan kasvojen edessä ja siinä pyydetään Jumalan siunausta avioparille ja heidän kodilleen.

Esteiden tutkinta
Avioliiton solmimista edeltää aina avioliiton esteiden tutkinta, entinen avioliittoon kuuluttaminen. Avioliiton esteet tutkitaan toisen kihlakumppanin kotiseurakunnassa tai maistraatissa. Esteet tulee tutkituttaa vähintään 7 vuorokautta ennen vihkimistä. Todistus on voimassa 4 kuukautta.

Kuhmon seurakunnassa avioliiton esteiden tutkinta suoritetaan kirkkoherranvirastossa. Avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä annetaan tietoa avioliitto- ja nimilaista sekä käytännön ohjeita vihkimiseen liittyvistä järjestelyistä.

Kuulutukset voidaan lukea kirkossa sovittuna sunnuntaina jumalan-
palveluksessa. Seurakunta liittää avioliittoon aikovat esirukoukseensa.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä ev.-lut. kirkon jäseniä tai toinen on rippikoulun käynyt ev.-lut. kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen kirkkokuntaan. Jos toinen vihittävistä kuuluu väestörekisteriin, vain siviilivihkiminen on mahdollinen. Siviiliviranomaisen edessä solmittu avioliitto voidaan siunata kirkollisesti.

Vihkimisen varaaminen
Vihkiminen voidaan toimittaa Kuhmon tai Lentiiran kirkossa, seurakuntakeskuksessa, Paloniemen leirikeskuksessa tai muussa papin kanssa erikseen sovittavassa paikassa.

Tilavaraus kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Vihkimisaikoja Kuhmon kirkkoon voi varata tunnin välein ja viime vuosina erityisesti kesälauantait ovat olleet suosittuja ajankohtia. 

Kirkkoherranvirastosta voi tehdä varaukset Kuhmon kirkon ja seurakuntakeskuksen osalta. Paloniemen leirikeskuksen varaukset tehdään leirikeskuksen emännälle ja Lentiiran kirkkoa koskevat varaukset tehdään suntio-vahtimestarille. Yhteystiedot löytyvät tällä sivulla olevasta linkistä.

Kirkkoja ja muita edellä mainittuja seurakunnan tiloja on mahdollisuus koristella juhlaa varten. Koristeltavaan vihkipaikkaan voi tutustua ennakkoon. Seurakunta huolehtii alttarin kukat ja kynttilät.

Vihkimisestä sovitaan etukäteen papin kanssa. Tämä käy parhaiten ottamalla yhteyttä pappiin, joka halutaan vihkijäksi. Vihkikaava antaa vihkitoimituksen toteuttamiseen monenlaisia vaihtoehtoja ja niistä voi olla seurakunnissa ja papeilla myös erilaisia käytäntöjä. Vihkimiseen liittyvistä yksityiskohdista voi jutella papin kanssa ja samalla sopia vihkimisen harjoitteluajankohta.

Kanttorin kanssa sovitaan häämarssiin ja muuhun vihkitilaisuudessa esitettävään musiikkiin liittyvistä asioista sekä mahdollisten harjoitusaikojen sopimisesta.

Vihkiminen on juhlatilaisuus, jossa usein on koko suku läsnä. Avioliitto voidaan solmia myös pienen porukan läsnä ollessa, vihkitoimituksessa tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Vihittävät asettuvat alttarin ja vihkijän eteen siten, että morsian on sulhasen vasemmalle puolella. Seurakunta antaa vihkiparille Raamatun, johon vihkiminen merkitään.

Pappien ja työntekijöiden tiedot löytyvät sivuston yhteystiedot -linkistä tai niitä voi kysyä kirkkoherranvirastosta. Lisätietoja häiden valmisteluista löydät kirkon nettisivuilta ja interaktiivisesta linkistä.