Kaste
thumb_kastajaiset_048_uusi_raj.jpg

 Lisätietoa kasteesta: 

   • Evl.fi -  Kaste
   • Virsikirja  
   • Seurakunnan toimitilat
   • Papit

 

Muistilista:

  • Kastepäivän päättäminen
  • Yhteydenotto pappiin tai
    kirkkoherranvirastoon
  • Lapsen nimen valinta
  • Kummien valinta
  • Kastekeskustelu
    papin kanssa
  • Lapsen kastepuku
  • Valokuvauksesta sopiminen
  • Kutsut, kahvitus
  • Kastepöydän valmistelu

Jumala, sinä ajattelit minua jo ennen kuin synnyin,
ja kasteessa sinä kutsuit minut nimeltä.
Sinä tunnet minut kokonaan.
Kiitos, että välität minusta aina.
Amen.

Kaste on kirkkomme sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihminen otetaan Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi ja kristillisen kirkon jäseneksi omassa kotiseurakunnassaan. Kaste on liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky. (Matt.28:18-20)
 
Suurin osa suomalaisista kastetaan sylilapsina. Lapselle kaste on ensimmäinen oma juhla ja samalla se on koko perheen sekä suvun juhlatilaisuus. Kaste on myös ilon juhla, jossa kiitetään elämän antajaa. Myös kirkolliset toimitukset; konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen perustuvat kasteeseen.

Kastetilaisuuden järjestäminen
Kaste toimitetaan yleensä kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Kuhmon seurakunnassa kastetoimitus voidaan järjestää kirkossa, kotona, seurakuntakeskuksessa tai leirikeskuksessa.

Kasteesta sovitaan etukäteen papin kanssa. Tämä käy parhaiten ottamalla yhteyttä siihen pappiin, joka halutaan kasteen toimittajaksi. Pappien yhteystiedot löytyvät sivun alareunassa olevasta linkistä tai niitä voi kysyä kirkkoherranvirastosta. Sieltä voi myös varata seurakuntakeskuksen ja Kuhmon kirkon tiloja kastetilaisuutta varten.

Paloniemen leirikeskuksen tilavaraukset tehdään leirikeskuksen emännälle ja Lentiiran kirkkoa koskevat varaukset tehdään suntio-vahtimestarille. Yhteystiedot löytyvät sivun alaosasta olevasta linkistä.
 
Pappi sopii vanhempien kanssa ennen kastetilaisuutta järjestettävästä kastekeskustelusta, jossa käydään läpi kaikki kasteeseen ja sen toimittamiseen liittyvät käytännön asiat ja yksityiskohdat.

Seurakunta lahjoittaa kastetilaisuuden yhteydessä lapselle kastekynttilän ja kynttilänjalan. Kastepöydälle laitetaan valkea pöytäliina, kastemalja, Raamattu, kynttilä, valkoinen liina lapsen pään kuivaamista varten ja kukkia koristeeksi. Seurakuntakeskuksesta voi lainata juhlaa varten valkoisen kastepuvun.

Kummit
Kastettavalla tulee olla kummeina vähintään kaksi konfirmoitua evankelis-luterilaisen kirkon jäsentä. Lisäksi kummeina voivat olla myös muun lapsikasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai yhdyskuntaan kuuluva henkilö. Kirkkoon kuulumaton ei voi toimia kummina, koska kummin tärkeimpänä tehtävänä on antaa lapselle kristillistä kasvatusta.

Kastettujen nimet julkaistaan seuraavalla viikolla Kuhmolaisessa ja Kainuun Sanomissa. Kuhmon kirkossa rukoillaan lapsen puolesta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa.
Kastetoimituksen kaava, löytyy mm. virsikirjan liiteosasta. Kastetoimituksen yksityiskohdat käydään läpi yhdessä kastepapin kanssa. 

Aikuiskaste
Aikuiskaste toimitetaan silloin, kun lapsena kastamatta jäänyt haluaa liittyä kirkon jäseneksi. Kastetarvetta syntyy esimerkiksi rippikoulujen yhteydessä. Myös aikuiskasteessa tarvitaan kummit.