Hallinto

 Yhteystiedot:
Paavo Mäntymäki
talouspäällikkö
puh. (08) 6172 3771,
044 738 4320
paavo.mantymaki(at)evl.fi

Saara Malinen
kirjanpitäjä
puh. (08) 6172 3770
saara.malinen(at)evl.fi


 

Seurakunta on itsenäinen julkisyhteisö, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää ja edustuksellista demokratiaa edustaa seurakuntalaisten vaaleilla valitsema 23-jäseninen kirkkovaltuusto.

Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa ja juoksevien asioiden hoitoa kirkkoneuvostolle, taloudelliselle jaostolle, johtokunnille ja viranhaltijoille.

Linkit:
pdf Seurakunnan hallinto
pdf Henkilöstöorganisaatio
pdf Kuhmon seurakunnan strategia 2010 

Kirkkovaltuuston jäsenet 2015-2018
Kirkkoneuvoston jäsenet 2017-2018

 

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat ja esityslistat:

Pöytäkirja 1/2017  11.1.2017

Pöytäkirja 2/2017_31.5.2017

Pöytäkirja 3/2017 1.11.2017

Pöytäkirja 4/2017 13.12.2017

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat ja asialistat:

1.2018 Asialista


1.2017
2.2017
3.2017
4.2017
5.2017
6.2017
7.2017

8.2017
9.2017

10.2017

 


Taloustoimisto
 
Taloustoimisto huolehtii kirkkoneuvoston apuna seurakunnan hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisesta. Tehtäviin kuuluu
mm. toiminnan ja talouden suunnittelu, budjetointi, kirjanpito, tilinpäätöksen laatiminen, henkilöstöhallinto, riskienhallinta, maankäyttö, metsänhoito, kiinteistöjen hallinnointi, hautaustoimen valvonta ja investointien suunnittelu ja toteutus.

Kuhmon seurakunnan laskutusosoite:

Yritys
Kuhmon seurakunta
Laskutusosoite
Kirkon Palvelukeskus/
Kuhmon seurakunta
++3179++
PL 378
00026 Basware
Verkkolaskuosoite
003701862091
Sähköpostiosoite laskuille
kirkonpalvelukeskus(at)bscs.basware.com

Maksuehto on 21 pv netto.