Etusivu arrow Hautaustoimi
Tekstin koko:
 
 

Hautaustoimi Tulosta
Yhteystiedot:

Paavo Mäntymäki
talouspäällikkö
puh. 044 738 4320
paavo.mantymaki(at)evl.fi

Timo Piirainen
haudankaivaja
puh. 044 738 4322
timo.piirainen(at)evl.fi

Arto Tampio
kiinteistötyöntekijä
puh. 044 738 4323
arto.tampio(at)evl.fi


    Linkit:  
   Hautaus
   Hautausmaat
   Siunauskappeli
  Hautainhoitohinnat  

Hautaustoimen tehtävänä seurakunnassa on osaltaan huolehtia kirkkolain ja -järjestyksen edellyttämistä velvoitteista sekä samalla huomioida toiminnassaan muun lainsäädännön määräykset.

Hautaustoimi hoitaa hautakirjanpidon ja hautaustoimen laskutuksen sekä neuvottelee omaisten kanssa hautapaikasta ja hautaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä niiden toteuttamisesta. Kuntalaisilla on useita
eri hautausvaihtoehtoja.

Tehtäviin kuuluu huolehtia hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuudesta, toimivuudesta ja esteettisyydestä myönnettyjen resurssien puitteissa. Lisäksi se valvoo seurakunnan puistojen ja viheralueiden sekä kiinteistöjen kuntoa ja hoitotasoa, toimien myös asiantuntijatahona ympäristöasioissa.

Hautaustoimi vastaa lakisääteisen tunnustuksettoman hautausmaan kunnossapidosta ja hautauksista. Hautainhoitorahaston tehtävistä haudanhoitosopimusten laatiminen, hoitorekisterin ylläpito ja toimeksiantojen toteuttaminen sekä laskutuksesta huolehtiminen kuuluvat lisäksi hautaustoimen tehtäviin.

Hautaustoimessa työskentelee ympärivuotisesti kolme työntekijää: talouspäällikkö, haudankaivaja ja kiinteistötyöntekijä. Osa heidän työpanoksestaan suuntautuu kiinteistötoimen puolelle. Lisäksi töissä on kausityöntekijöitä huolehtimassa hautojen hoidosta ja alueiden kunnossapidosta.                                           
 

 

 


KUHMON SEURAKUNTA, Kirkkotie 6-8, 88900 KUHMO • puh. 08 6172 371 (vaihde), fax  08 6141 954 • e-mail: kuhmo.seurakunta(at)evl.fi
Kirjaudu